Ventilation

Inomhusmiljö och miljö är viktigt för oss och vi arbetar dagligen med att skapa bästa möjliga klimat med så låg energiförbrukning som möjligt. Vi har bred kompetens och vår personal är certifierade ventilationsrengörare, OVK-besiktningsmän och Injusterare.

Förutom rengöring, injustering och OVK utför vi ombyggnationer och nyinstallationer av ventilationssystem, och tillsammans med våra syskonbolag finns inga jobb som är varken för stora eller för små. Kontakta oss för att få hjälp med ert inomhusklimat.