Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i syfte att förebygga bränder enligt lagen om skydd mot olyckor. Vi på sotning och ventilation utför uppdraget efter upphandling med kommuner. Uppgifter om taxor och frister finns exempelvis på räddningstjänstens hemsida, se nedan.