Vi utför olika typer av konsultbesiktningar av eldstäder och rökkanaler. Det vanligaste är vid nyinstallation då vi gör s.k. SSR Godkända besiktningar där vi driftprovar anläggningen för att säkerställa att förbränningen sker som den ska, att det inte föreligger någon risk för spridning av farliga rökgaser, att det inte föreligger risk för brandspridning och att allt är installerat korrekt.

Har du inte installerat någon eldstad men funderar på att göra det och behöver hjälp med rådgivande besiktningar hjälper vi såklart till även med det. Kontakta oss gärna om ni har frågor.