Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i syfte att förebygga bränder enligt lagen om skydd mot olyckor. Vi på sotning och ventilation utför uppdraget efter upphandling med kommuner. Mer information, taxor och frister finns på räddningstjänstens lokala webbplatser enligt nedan.

Skorstensbesiktningar

Vi utför olika typer av konsultbesiktningar av eldstäder och rökkanaler. Det vanligaste är vid nyinstallation då vi gör s.k. SSR Godkända besiktningar där vi driftsprovar anläggningen för att säkerställa att förbränningen sker som den ska, att det inte föreligger någon risk för spridning av farliga rökgaser, att det inte föreligger risk för brandspridning och att allt är installerat korrekt.

Har du inte installerat någon eldstad men funderar på att göra det och behöver hjälp med rådgivande besiktningar hjälper vi såklart till även med det. Kontakta oss gärna om ni har frågor.

Ventilation

Inomhusmiljö och miljö är viktigt för oss och vi arbetar dagligen med att skapa bästa möjliga klimat med så låg energiförbrukning som möjligt. Vi har bred kompetens och vår personal är certifierade ventilationsrengörare,

OVK-besiktningsmän och Injusterare. Förutom rengöring, injustering och OVK utför vil ombyggnationer och nyinstallationer av ventilationssystem, och tillsammans med våra syskonbolag finns inga jobb som är varken för stora eller för små. Kontakta oss för att få hjälp med ert inomhusklimat.