SOTNING OCH VENTILATION KARLSTAD AB | ORG.NR: 556502-9120 OM OSS/KONTAKT KULINGGATAN 3, KARLSTAD | TEL: 054-21 16 36 | INFO@SOTOVENT.NU

menybild_ovk

OVK

OVK är förkortning av obligatorisk ventilationskontroll och infördes i början av nittiotalet som följd av en rad utredningar som visade att ventilationen i svenska byggnader var undermålig och att det i sin tur var en starkt bidragande orsak till hälsorisker. Bland annat kopplas ett tydligt samband mellan dålig inomhusmiljö och astma hos barn. Behörighet att utföra OVK har endast de som är certifierade av något av våra ackrediterade kontrollorgan. Våra besiktningsmän är alla certifierade enligt den högsta nivån, K. Det betyder att vi är väl kvalificerade att utföra OVK i alla typer av byggnader, lägenheter, kontor, skolor och vårdcentraler etc. Besiktningen syftar till att kontrollera att funktionen i er ventilationsanläggning stämmer överens med gällande bygglagstiftning. Ofta utför vi OVK i samband med rensning, eftersom vi vet att smutsiga system ger sämre funktion. En av de viktigaste punkterna vid besiktningen är att luftflöden stämmer med projektering och lagstiftning, och då kan smuts i kanalerna göra att flödet försämras. Kontakta oss för offert eller frågor angående OVK på ventilation@sotovent.nu  OVK utförs regelbundet och med intervall enligt tabellen nedan.

Byggnader  Besiktningsintervall* (återkommande besiktning) Behörighet, min kravnivå
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år N
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år N
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation N


Brandskydd
puff-exempel

Känn dig säker i hemmet! Skaffa brandvarnare och släckare

> LÄS MER
Takskydd
takskydd

Var rädd om  sotar’n Säkra taket!

> LÄS MER
Vedeldning
subinfobanner_vedeldning

Skorstensfejarmästarens tips Elda säkert i din eldstad

> LÄS MER