SOTNING OCH VENTILATION KARLSTAD AB | ORG.NR: 556502-9120 OM OSS/KONTAKT KULINGGATAN 3, KARLSTAD | TEL: 054-21 16 36 | INFO@SOTOVENT.NU

menybild_besiktning

Besiktningar

 

Vi utför besiktningar enligt konceptet SSR-godkänd besiktning. Sotaren har besiktigat och kontrollerat eldstäder och rökkanaler i snart 500 år. Nu har riksorganisationen Sveriges skorstensfejarmästare utarbetat en vidareutveckling av våra besiktningar, med högre kvalité och mer ingående besiktningar. Som bransch har vi tagit ett steg framåt för att höja nivån på våra besiktningar, och för att alla ska få samma höga kvalitétsbesiktning oavsett vart i landet man bor.Våra besiktningsmän är inte bara utbildade skorstensfejartekniker, utan även utbildade och certifierade enligt SSR-Godkänd besiktning.

Installationsbesiktning

Har ni precis installerat en ny eldstad är det en SSR GODKÄND Installationsbesiktning ni behöver för att försäkra er om att installationen är säker och korrekt installerad med rätt funktion. Vid en SSR GODKÄND Installationsbesiktning kontrollerar vi att eldstad och rökkanal är placerade och utformade så att de inte utgör en risk för brand, att funktionen i eldstaden är korrekt, att taksäkerheten är tillfredsställande och att installationen inte orsakar olägenheter för de omkring.

Överlåtelsebesiktning

Har ni köpt en ny bostad, eller är ni intresserade av att köpa, är det bra att veta att eldstäder fungerar som de ska. SSR GODKÄND Överlåtelsebesiktning ger dig koll över situationen. Vi kontrollerar funktion, skick, risk för brand och utreder underhållsbehov för att ni ska veta vad ni har att förvänta er av er nya eldstad.

Statusbesiktning

Rökkanaler och eldstäder utsätts för hårda påfrestningar vid eldning samt väder och vind under lång tid. Om ni är osäker på hur er skorsten mår, eller kanske redan renoverat er skorsten och vill veta att det blivit bra gjort rekommenderar vi SSR GODKÄND Statuskontroll. Statuskontrollen säkerställer att det inte föreligger risk i samband med eldning samt att funktionen är korrekt.


Brandskydd
puff-exempel

Känn dig säker i hemmet! Skaffa brandvarnare och släckare

> LÄS MER
Takskydd
takskydd

Var rädd om  sotar’n Säkra taket!

> LÄS MER
Vedeldning
subinfobanner_vedeldning

Skorstensfejarmästarens tips Elda säkert i din eldstad

> LÄS MER