SOTNING OCH VENTILATION KARLSTAD AB | ORG.NR: 556502-9120 OM OSS/KONTAKT KULINGGATAN 3, KARLSTAD | TEL: 054-21 16 36 | INFO@SOTOVENT.NU

menybild_sotning

Sotning

Sotning & Ventilation utför sotning av rökkanaler, eldstäder och imkanaler i Karlstadområdet, Forshaga, Deje, Kil & Skoghall. Detta gör vi på uppdrag av räddningstjänsten i syfte att efterfölja bestämmelserna om sotning i lagen om skydd mot olyckor. Vi har varit er sotare i Karlstadsregionen sedan 1995. Självklart utför vi även sotning i syfte att förbättra er värmeekonomi. Vi arbetar med: -Sotningsuppgifter
 Regelbunden sotning i brandförebyggande syfte. -Brandförebyggande åtgärder 
Kontroll och information -Besiktning och täthetsprovningar Rökgasanalyser -Projektering & Konsultation 
vid nyinstallation, reparation och ombyggnationer -Rådgivning


Brandskydd
puff-exempel

Känn dig säker i hemmet! Skaffa brandvarnare och släckare

> LÄS MER
Takskydd
takskydd

Var rädd om  sotar’n Säkra taket!

> LÄS MER
Vedeldning
subinfobanner_vedeldning

Skorstensfejarmästarens tips Elda säkert i din eldstad

> LÄS MER