SOTNING OCH VENTILATION KARLSTAD AB | ORG.NR: 556502-9120 OM OSS/KONTAKT KULINGGATAN 3, KARLSTAD | TEL: 054-21 16 36 | INFO@SOTOVENT.NU

menybild_skorstenshojd

Skorstenshöjd

En skorstens höjd och area beror på många olika faktorer. Viktigt är att man bygger en skorsten som är tillräckligt hög med tillräcklig area för att skapa ett bra drag, men ännu viktigare är att man bygger en skorsten som inte innebär en brandrisk! Att ge ett generellt besked hur en skorsten ska se ut går nästan inte utan att känna till alla förutsättningarn. Hur stor effekt är det på pannan/kaminen? Vad är det för taktäckning? Hur högt är taket? Vart på fallet ligger skorstenen? Hur ser ventilationen ut? Och så vidare. En tumregel brukar vara att skorstenen ska vara minst 4 meter lång, avslutas med mynningen minst 1 meter ovan nock, och att husets undertryck inte får överstiga 8 pascal. Då brukar det inte vara några problem! Men, att korrekt dimensionera en skorsten är en vetenskap. En vetenskap som vi har lång erfarenhet och mycket kunskap inom! För att verkligen få svar på hur ni ska utforma er skorsten på bästa sätt erbjuder vi projektering av rökkanaler. Efter att ha tagit del av uppgifter om er fastighet och eldningsanordning beräknar vi med hjälp av ett beräkningsprogram tillsammans med vår långa erfarenhet hur ni bäst ska utforma er skorsten med tanke på drag och säkerhet!

Beställ rökkanalsdimensionering av oss här!

1500 kr inkl. moms.


Brandskydd
puff-exempel

Känn dig säker i hemmet! Skaffa brandvarnare och släckare

> LÄS MER
Takskydd
takskydd

Var rädd om  sotar’n Säkra taket!

> LÄS MER
Vedeldning
subinfobanner_vedeldning

Skorstensfejarmästarens tips Elda säkert i din eldstad

> LÄS MER