SOTNING OCH VENTILATION KARLSTAD AB | ORG.NR: 556502-9120 OM OSS/KONTAKT KULINGGATAN 3, KARLSTAD | TEL: 054-21 16 36 | INFO@SOTOVENT.NU

menybild_miljo

FR2000 Certifiering

Mycket av Sotning och Ventilations dagliga arbete går ut på att förbättra såväl inomhus- som utomhusmiljö och självklart är vi måna om att minimera vår miljöpåverkan när vi arbetar. Miljö och kvalitet är viktiga hållpunkter för oss. Sotning och Ventilation i Karlstad AB är miljö- och kvalitetscertifierade enligt FR2000-standard. FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.  Besök gärna webbplatsen för FR2000 här Byta av bilpark till moderna biogasbilar Ett stort steg i en miljöcertifiering är att identifiera och eliminera de led där miljöpåverkan är som störst. I Sotning och Ventilations fall visade det sig vara bilparken och de många resor till och från våra kunder som utförs av våra tekniker. Därför togs beslut om att frångå bilar drivna av fossila bränslen. Dessa byttes ut till nya och moderna bilar drivna av biogas. Biogas anses tillhöra det naturliga kretsloppet, vilket gör att nettobidraget av koldioxid till atmosfären är nära noll.


Brandskydd
puff-exempel

Känn dig säker i hemmet! Skaffa brandvarnare och släckare

> LÄS MER
Takskydd
takskydd

Var rädd om  sotar’n Säkra taket!

> LÄS MER
Vedeldning
subinfobanner_vedeldning

Skorstensfejarmästarens tips Elda säkert i din eldstad

> LÄS MER