SOTNING OCH VENTILATION KARLSTAD AB | ORG.NR: 556502-9120 OM OSS/KONTAKT KULINGGATAN 3, KARLSTAD | TEL: 054-21 16 36 | INFO@SOTOVENT.NU

menybild_brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll av eldstäder är den enda kontroll av brandskydd som regelbundet utförs i bostäder, och det gör vi för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan skapa fara för brand. Kontrollen är reglerad i lag, och det är kommunen som ansvarar för att det utförs. I Karlstad, Hammarö, Forshaga och Kil är det vi på Sotning & Ventilation i Karsltad AB som fått uppdraget av kommunerna och räddningstjänsten att utföra dessa kontroller. Brandskyddskontroll är egentligen ingen ny företeelse, utan har alltid varit en del av sotarens arbetsuppgift. Sedan 2004 så är kontrollen däremot separerad från den vanliga sotningen, och skall utföras som en separat förrättning. Det är våra utbildade skorstensfejartekniker som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. De utför kontrollen i första hand ockulärt för att upptäcka förändringar som tyder på felaktigheter eller för att finna installationstekniska brister. Om de finner något som tyder på att risk förekommer kan de komma att utföra fördjupade kontroller, så som temperaturmätningar vid drift eller täthetsprovning etc. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Ett specialuppdrag som vi har fått av Räddningstjänsten i Karlstadsregionen är även att kontrollera och föra statistik över förekomsten av brandvarnare och brandsläckare. Fristerna för brandskyddskontroll är 3 eller 6 år, beroende på typ av värmeanläggning och hur mycket anläggningen används.  


Brandskydd
puff-exempel

Känn dig säker i hemmet! Skaffa brandvarnare och släckare

> LÄS MER
Takskydd
takskydd

Var rädd om  sotar’n Säkra taket!

> LÄS MER
Vedeldning
subinfobanner_vedeldning

Skorstensfejarmästarens tips Elda säkert i din eldstad

> LÄS MER